TTAP

Jesteś tutaj: Strona główna > PROJEKT > TTAP

TTAP

TTAP TEACCH Transition Assessment Profile – - Profil umiejętności zawodowych i społecznych

Okładka podręcznika

Jednym z elementów zbierania informacji o beneficjentach projektu jest przeprowadzanie badania testem TTAP. Jest to jedno z tych narzędzi, które zostało przyjęte jako obowiązujące przy przeprowadzaniu wywiadu z każdą osobą z autyzmem dla wszystkich Partnerów w projekcie.

TTAP - to nowoczesny amerykański podręcznik, który służy jako narzędzie umożliwiające wykonywanie testów kompetencji zawodowych i społecznych osób z autyzmem (CZR). Na podstawie zakupionej licencji został przetłumaczony na język polski i wydany w nakładzie 1000 egzemplarzy.

Uzupełnieniem podręcznika jest zestaw TTAP badający kompetencje pracownicze i społeczne osób z autyzmem.


Zestaw do TTAP