AUTYZM

Jesteś tutaj: Strona główna > AUTYZM

AUTYZM

Autyzm to skomplikowane, biologicznie  warunkowane zaburzenie rozwojowe, które powoduje trudności w postrzeganiu świata, uczeniu się i porozumiewaniu oraz w kontaktach społecznych. Jest zjawiskiem bardzo złożonym i dlatego trudnym do zdefiniowania.

Mówiąc o osobach z autyzmem trzeba powiedzieć o całym spektrum trudności z jakimi się zmagają, dodając jednocześnie, że występują one u każdej z osób w innym natężeniu. Najczęściej spotykamy się z zaburzeniem odbioru świata przez zmysły. Osoby te inaczej odbierają obrazy i dźwięki, inaczej odczuwają dotyk. Wiele z nich jest nadwrażliwych na hałas, światło, zapach i przejawia zmniejszoną wrażliwość na ból.

Inny sposób odbioru rzeczywistości powoduje, że osoby z autyzmem tworzą swój wewnętrzny, specyficzny obraz świata, mają także trudności z klasycznym, w powszechnym rozumieniu, budowaniem więzi i okazywaniem emocji.

Przyjmuje się, że w Polsce jest co najmniej 30 000 osób z autyzmem, choć są to jedynie dane szacunkowe, oparte na wskaźnikach epidemiologicznych z innych krajów. Ze względu bowiem na wciąż słabo rozwiniętą diagnostykę autyzmu oraz brak systemu rejestracji osób z diagnozą autyzmu brak jest dokładnych danych o liczebności w Polsce osób dotkniętych tą niepełnosprawnością. Osób z autyzmem, a zwłaszcza ich potrzeb i możliwości zazwyczaj nie bierze się też pod uwagę przy rozwijaniu systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Tymczasem liczba osób z autyzmem na świecie i w Polsce stale rośnie. Autyzm na taką skalę jest zjawiskiem nowym. Sytuacja wymaga więc opracowania i zastosowania innowacyjnych form pomocy, ze względu na charakter niepełnosprawności jaką jest autyzm.

Problemy osób z autyzmem
  • Mają trudności z komunikacją. Ponad połowa przez całe swoje życie nie mówi, a u osób, które mówią, umiejętność ta zwykle rozwija się późno.
  • Mają trudności z wyrażaniem uczuć.
  • Nie zawsze adekwatnie okazują emocje, mają też problemy z interpretacją emocji wyrażanych przez inne osoby.
  • Mają trudności z odczytywaniem komunikatów niewerbalnych.
  • Nie umieją interpretować mimiki twarzy, intonacji głosu. Nie rozumieją „mowy ciała”.
  • Mają trudności z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego.
  • Zazwyczaj nie patrzą innym osobom w oczy.
  • Mają trudności z właściwym rozumieniem abstrakcyjnych wypowiedzi.
  • Wszystkie komunikaty odbierają bardzo dosłownie.
  • Źle znoszą zmiany.

Z relacji osób z autyzmem wynika, że są świadome swojego stanu i chcą go zmienić, chcą włączać się w życie społeczne. Taką szansę daje im pomoc specjalistów, indywidualnie sprofilowana terapia, a w przypadku dorosłych - praca.